فصل دوم انیمیشن سریالی آواتار: افسانه کورا

لینکهای دانلود فصل دوم انیمیشن سریالی آواتار: افسانه کورا دوبله فارسی

 


 

قسمت 01: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p
قسمت 02: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p
قسمت 03: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p
قسمت 04: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p
قسمت 05: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p
قسمت 06: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p
قسمت 07: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p
قسمت 08: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p
قسمت 09: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p
قسمت 10: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p
قسمت 11: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p
قسمت 12: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p
از اینجا به بعد سریال به صورت زبان اصلی قرار گرفته
قسمت 13: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p
قسمت 14: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265 | نسخه 480p