فصل اول انیمیشن سریالی شمشیرزن دوره گرد: حکایات خیالی زمان می جی (افسانه کین شین)

لینکهای دانلود فصل اول انیمیشن سریالی شمشیرزن دوره گرد: حکایات خیالی زمان می جی (افسانه کین شین) دوبله فارسی

 


 

قسمت 01: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 02: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 03: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 04: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p